نمونه عکس هام

بعضی وقتا لحظه ای ، بعضی وقتام ساعت ها وقت گذاشتم برای ثبتشون .
عمر سریع میگذره بهتره ثبتش کنیم …